Una proposta musical atractiva, però escenicament molt estàtica, cosa que la feia avorrida.

Author