ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

L’obra de Gerard Nicasi posa en la pell dels seus personatges algunes de les preocupacions, els dubtes, els problemes i les disjustives que assalten els adolescents en l’etapa de l’institut.

Author