Amb Veronese sempre passa el mateix, creix amb la seva companyia argentina i decreix quan treballa amb actors d’aquí. No cal dir que treballa per diners i aquesta funció, més qu

Author