Una comèdia de caire costumista que retrata força bé certa societat catalana actual, amb algun daltabaix de ritme i estupendos interprets.

Author