Un muntatge espectacular de posada en escena, però desequilibrat en les interpretacions i mancat de ritme i gràcia en moments clau (per exemple en el final)

Author