ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Una posada en escena sense imaginació desllueix un planter de luxe desaprofitat.

Author