Una obra punyent sobre l’etica personal. Tres actrius fantàstiques.

Author