Més atent a remarcar el “didactisme” de la proposta que a controlar els seus evidents desnivells intepretatius,Lima ofereix una versió mancada de nervi d’aquesta estupenda obra

Author