Valle-Inclán perdura en una versió irregular mancada d’imaginació.

Author