ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Una divertida i irreverent versió del clàssic de Molière. Un grat divertimento.

Author