Una petita decepció. Sembla que Els Joglars han perdut la inspiració. El punt de partida es bo, però el desenvolpament es fluix i mancat de força.

Author