Entre la foscor general del muntatge destaca la llum del mal que irradia el poderós Homar.

Author