ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Entre la foscor general del muntatge destaca la llum del mal que irradia el poderós Homar.

Author