Una mirada massa personal de Quim Lecina. No ens interessa tant saber què li atrau de Shakespeare, si no que emocioni al públic amb el cant, el gest, el joc, marca de la casa.

Author