Un Lorca poc vist, fet amb tanta modèstia de mitjans com gràcia. Molt estimulant.

Author