Dones perdedores i somniadores, facilment identificables amb gualsevol de nosaltres.Manca mes d’agosarament per jugar amb l’humor negre. Bon treball.

Author