Un espectacle agradable, potser mancat de cert ritme, amb interpretacions desiguals.

Author