Només per veure el parc dempeus ja paga la pena veure aquesta revisió del clàssic shakesperià.

Author