La dramatúrgia de Teresa Vilardell descobreix un Espriu diferent, irònic, emocionat a l’espectador neòfit. Supera la visió habitual que es dóna del poeta d’Arenys, el del seu compromís amb la llengua.

Author