Malgrat els intents de presentar-la com una comèdia “familiar” al voltant de la corrupció quotidiana, l’obra de Blanchet no passa de ser un divertiment del tot fallit

Author