Està mol bé recuperar un musical de Larson, però cal cuidar l’acustíca i/o vocalització.

Author