La Calòrica es lliure amb malici i enginy al bunga bunga de Berlusconi, i ens ofereix una tan divertida com implacable mostra de lúcid teatre polític fàcilment extrapolable.

Author