ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

S’agraeix la posada en escena que fa La Perla29, on destaquen les interpretacions de les germanes, especialment Marta Marco i Carlota Olcina.

Author