Interessant dilema ètic:idealisme, gairebé fanàtic o la ignorància? Benvingut un text poc conegut, excel·lenment muntat i interpretat.

Author