El vaixell fantasma de Wagner, navega aquest cop entre al·lucinacions romàntiques perillosament autodestructives, dins una proposta irregular, però amb un potent punt de partida

Author