Malgrat la bellesa del text (de Kessel, però també de Joyce) la obra té una poètica una mica forçada i es molt discursiva en alguns fragments.

Author