El record de l’anterior HOMES es llunyà però no tant, com per no veure que aquesta proposta es clarament inferior, malgrat el bon treball de les actrius.

Author