ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

La mort com a eix primordial d’una peça de gran càrrega simbòlica i amb destacada presència del silenci. Un teatre exigent, rigorós i poc complaent amb l’espectador.

Author