La mort com a eix primordial d’una peça de gran càrrega simbòlica i amb destacada presència del silenci. Un teatre exigent, rigorós i poc complaent amb l’espectador.

Author