Interès i risc indubtables en el punt de partida, però caldria una dramatúrgia mes treballada.Bona utilització de l’espai escènic tan reduït.

Author