L’emperador Pablo Derqui imposa la seva autoritat de gran actor, en un espectacle desigual , un xic marcat per interpretacions irregulars i atacs de modernitat (Bowie) poc equilibrat

Author