El treball esforçadíssim i entregat de l’actriu no compensa del tot un text que resulta confús en el seu desenvolupament.

Author