ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Clavé estava fet un bon revolucionari! I per la seva banda, Wanda Pitrowska i Xavier Albertí revolucionen la nostra imatge de Clavé amb cors, música i bon humor

Author