Jordi Galceran escriu una comèdia vodevilesca amb un bon engranatge.

Author