tTrobo a faltar passió i força. No m’agrada la opció linguistica.

Author