Una mes que correcta aproximació i modernització de Hedda Gabler, interpretada amb contundència per Júlia Barceló.

Author