Un treball interessant sobrte la recerca d ela pàtria pròpia. El viatge, en clau de campanya electoral, té trampa que hagués estat millor desvetllar-lo en un epíleg.

Author