El vestuari i les perruques son sensacionals, però les interpretacions son mes irregulars.

Author