ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

El Polònia de la tele passada pel tamís del teartre. Entreté però no denuncia res. és un joc bastant beneit amb algunes puntes de llum. Un escenari no és una tele. Triomfarà,però

Author