ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Un text interessant,violent i visceral, però també un xic reiteratiu que es fa dens. Bons intèrprets.

Author