Moments de gran força i bellesa, però en deixa una sensació de reiteració. Molta energia a l’escenari.

Author