Dues dones un xic excentriques en un context estrany. Però un text un tant ampulós.

Author