Hausson torna a demostrar en aquesta proposta intimista la seva classe com a mag de primera, mentre ens fa veure que aquí tot ho fem nosaltres amb els nostres poders mentals.

Author