David Selvas condemna Don Joan amb excesiva severitat, dins un espectacle a estones brillant, però a estones, massa perdudament infernal

Author