Malgrat no ser molt llarg, conté alguna reiteració, però genera molta simpatia i té molta gràcia en alguns fragments.

Author