Malgrat el bon treball de les actrius, hi ha quelcom que no funciona en aquesta proposta, que arriba a fer-se farragosa.

Author