Malgrat la bellesa general del conjunt, a l’espectacle li sobraven algunes reiteracions.

Author