Una mirada força ferotge a la dicotomia de la maternitat / vida laboral, amb incidència especial amb la manca de desig maternal. Molt interessant.

Author