Un Ionesco per a espectadors que hagin vingut a jugar i a gaudir de dos grans personages abocats al desastre de la seva vida.

Author