Ben intencionada però decebedora i excesivament efectista aproximació a un tema – el de l’herència genètica com a determinant dels nostres pitjors actes- força desaprofitat.

Author