La crueltat i la duresa del que exposa no justifica un text allargat en diversos moments.

Author