Malgrat alguns anacronismes, el muntatge recull la tensió creixent del drama i la passió que arrossega els seus personatges. Molt potent.

Author